ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023 (σε ισχύ)

Σύνοψη Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΣ 2022-2023

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ 2022-2023 (σύντομα διαθέσιμο)

Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ 2022-2023 (σύντομα διαθέσιμο)

Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών (σύντομα διαθέσιμο)

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων ΠΠΣ 2022-2023

pdf

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 (ανενεργό)

Σύνοψη Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΣ 2021-2022

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ 2021-2022

Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ 2021-2022

pdf

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020 (ανενεργό)

Σύνοψη Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΣ 2019-2020

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ 2019-2020

Περιγράμματα Μαθημάτων ΠΠΣ 2019-2020

pdf

Εκτύπωση