7112 - Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μάθησης στην Εκπαίδευση

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 7112
Τίτλος Διδασκαλία Δεξιοτήτων Μάθησης στην Εκπαίδευση
Τίτλος (ENG) Teaching Life Skills in Education
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 7° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Παπάζογλου Μαγδαληνή
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια

Εκτύπωση