6105 - Κλινική Διατροφή ΙΙ

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 6105
Τίτλος Κλινική Διατροφή ΙΙ
Τίτλος (ENG) Clinical Nutrition II
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 6° (Εαρινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Γεωργακούλη Καλλιόπη
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση