5121 - Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Διατμηματικό)

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5121
Τίτλος Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα (Διατμηματικό)
Τίτλος (ENG) Introduction to Entrepreneurship
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Γλυκερία Καραγκούνη (ΔΕΠ ΔΕΞΥΣ ΠΘ)-Τρίγκας Μάριος (ΔΕΠ ΔΕΞΥΣ ΠΘ)
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Το διατμηματικό μάθημα επιλογής “Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα” που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας” θα διδάσκεται στην Καρδίτσα (για τα τμήματα που εδρεύουν στις πόλεις Καρδίτσα και Τρίκαλα)

Εκτύπωση