5110 - Εφαρμοσμένη Ανατομία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5110
Τίτλος Εφαρμοσμένη Ανατομία
Τίτλος (ENG) Applied Anatomy
Τύπος ΕΕ - Ελεύθερης Επιλογής
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 5
Φόρτος Εργασίας 125 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Παπαγιάννη Μαρία
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση