5109 - Ηθική και Δεοντολογία

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5109
Τίτλος Ηθική και Δεοντολογία
Τίτλος (ENG) Ethics and Deontology
Τύπος ΚΕΥ - Κατά Επιλογή Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Μωρρές Ιωάννης
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση