5104 - Εισαγωγή στη Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 5104
Τίτλος Εισαγωγή στη Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Τίτλος (ENG) Introduction to Systematic Reviews
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 5° (Χειμερινό)
ECTS 3
Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Ώρες Θεωρίας 3 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Πέτρος Ντίνας
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ

Εκτύπωση