4102 - Αρχές Κλινικής Διαιτολογίας

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 4102
Τίτλος Αρχές Κλινικής Διαιτολογίας
Τίτλος (ENG) Introduction to Clinical Nutrition-Dietetics
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 4° (Εαρινό)
ECTS 4
Φόρτος Εργασίας 100 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Σβώλος Βάιος
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση