2105 - Διατροφική Αξιολόγηση

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 2105
Τίτλος Διατροφική Αξιολόγηση
Τίτλος (ENG) Nutritional Assessment
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 2° (Εαρινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου 2 ώρες/εβδομάδα (για κάθε Εργαστηριακή ομάδα)
Ώρες Φροντιστηρίου -
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Ανδρούτσος Οδυσσέας
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες Διατίθεται για επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ

Εκτύπωση