1105 - Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής

  Πληροφορίες Μαθήματος - Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)  
Κωδικός 1105
Τίτλος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Τροφίμων και της Διατροφής
Τίτλος (ENG) Introduction to Food Science and Nutrition
Τύπος ΥΠ - Υποχρεωτικό
Εξάμηνο 1° (Χειμερινό)
ECTS 6
Φόρτος Εργασίας 150 ώρες
Ώρες Θεωρίας 2 ώρες/εβδομάδα
Ώρες Εργαστηρίου -
Ώρες Φροντιστηρίου 1 ώρα/εβδομάδα
Υπεύθυνος/η Μαθήματος Κωστή Ρένα
Λεπτομέρειες Μαθήματος Περίγραμμα μαθήματος
Πρόσθετες Πληροφορίες -

Εκτύπωση