Καραγιώτα Aγγελική

Καραγιώτα Aγγελική

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Η Αγγελική Καραγιώτα είναι πτυχιούχος Βιολόγος από το ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής» και διδάκτορας Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2019 απασχολείται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το κύριο πεδίο της έρευνάς της είναι οι μοριακοί μηχανισμοί ρύθμισης (φωσφορυλίωση, πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις) της δράσης του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα 1 (HIF-1) και ο ρόλος του στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, του κυτταρικού μεταβολισμού και άλλων λειτουργιών των καρκινικών κυττάρων σε συνθήκες υποξίας. Aπό το συνολικό ερευνητικό της έργο έχουν προκύψει 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 17 συμμετοχές/παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι Ακαδημαϊκός υπότροφος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ρόλο στην υποβοήθηση διδασκαλίας των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Βιοχημεία Ι & ΙΙ σε προπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών κοινοτήτων και έχει αποτελέσει μέλος και πρόεδρος οργανωτικών επιτροπών επιστημονικών Ημερίδων Νέων Επιστημόνων.

CV3 24

 Βιογραφικό σημείωμα