Σύντομος Οδηγός

Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός προς τους φοιτητές

(*** Η σελίδα είναι υπό κατασκευή ***)

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές

Διαδικασία εγγραφών

Οι εγγραφές στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται κάθε χρονιά με σχετική εγκύκλιο (Σεπτέμβριος), εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα περιγράφονται στη σχετική εγκύκλιο.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Μετά το πέρας της προθεσμίας που θα αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποστείλει στα Ιδρύματα της χώρας τους ονομαστικούς  πίνακες των  φοιτητών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας των φοιτητών. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθούν τους ιστοτόπους  των Τμημάτων τους για να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες που θα γίνει η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας τους και θα αποκτήσουν τα συνθηματικά του Ιδρυματικού τους ηλεκτρονικού λογαριασμού για να έχουν πρόσβαση στις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

Σίτιση

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να σιτίζονται στις εγκαταστάσεις σίτισης του κάθε Τμήματος/Σχολής. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές που καλύπτουν ορισμένες προϋποθέσεις που βασίζονται κυρίως σε εισοδηματικά κριτήρια. Όσοι φοιτητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να σιτίζονται δωρεάν, διατηρούν το δικαίωμα σίτισης με την καταβολή συγκεκριμένου αντιτίμου ανά γεύμα.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

Οι φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες εκτυπώνονται κεντρικά και παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αιτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι ένα δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος του φοιτά σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ιδρυμα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν αντικαθιστά την πολιτική ταυτότητα, ενώ σε περίπτωση απώλειας δίδεται η δυνατότητα επανέκδοσής της, μετά από την προσκόμιση σχετικής δήλωσης απώλειας/κλοπής από Αστυνομικό Τμήμα στη Γραμματεία.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Συγγράμματα - ΕΥΔΟΞΟΣ

Η ηλεκτρονική Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας, καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και μεταξύ άλλων προσφέρει:

  • Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
  • Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων

Μετεγγραφές

Αντιστοιχίες Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, αντιστοιχίζεται με τα παρακάτω Τμήματα (ΦΕΚ 2549/τ.Β'/25-06-2020ΦΕΚ 2766/τ.Β'/07-07-2020):

ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΔΡΑ
Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Καλαμάτα
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας Θεσσαλονίκη
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Σητεία