Αναβολή μαθήματος "5106-Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας" την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες ότι το μάθημα "5106-Εισαγωγή στην Τεκμηριωμένη Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας" θα αναβληθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε επιστημονικό συνέδριο. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.


Εκτύπωση