Αναβολή μαθήματος "1103 - Βιοστατιστική" Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες ότι τα μαθήματα "1103 - Βιοστατιστική" (Θ+Ε) θα αναβληθούν την Πέμπτη 8 και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 λόγω ασθενείας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.


Εκτύπωση