Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για την εγγραφή τους σε μητρώο φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ύστερα από την πρόσκληση ενδιαφέροντος προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ σύμφωνα με το ν. 4653/2020.

Τα μέλη του Μητρώου των φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης  λειτουργίας των ΑΕΙ, οι οποίες σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει στην σύνθεσή τους να περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή ενός φοιτητή ή μιας φοιτήτριας.

Σε συνέχεια του προαναφερόμενου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να δηλώσουν εφόσον επιθυμούν την υποψηφιότητα τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ για να αξιολογήσουν ένα άλλο αντίστοιχο Τμήμα της χώρας και όχι το Τμήμα που φοιτούν.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να μελετήσουν προσεκτικά τις βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο Μητρώο που αναγράφονται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΘΑΑΕ.

 

2022 11. 21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ

Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος φοίτησης

 


Εκτύπωση