Ανακοίνωση: Διαιτητική Αντιμετώπιση Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα Διαιτητική Αντιμετώπιση Νοσημάτων στην Παιδική Ηλικία θα ξεκινήσει στις 15:30 λόγω συμμετοχής του κου Ανδρούτσου στην ημερίδα ERASMUS που λαμβάνει χώρα στη ΣΕΦΑΑΔ.

Εκ του Διδάσκοντα


Εκτύπωση