ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης (Ν.4957/2022)

Αναρτήθηκαν πληροφορίες στην ιστοσελίδα σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ, Αρχική -> Σπουδές -> Προπτυχιακές σπουδές -> Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης. Δείτε τα όρια της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εδώ.

 

 

 


Εκτύπωση