Προσωρινή αλλαγή στο ωράριο της Βιβλιοθήκης του ΤΔΔ Τετάρτη 16/11 και Παρασκευή 18/11

Σας πληροφορούμε ότι η βιβλιοθήκη του Τμήματος εκτάκτως θα λειτουργήσει την Τετάρτη 16/11/22 από τις 16:00 έως τις 18:00 και την Παρασκευή 18/11/22 από τις 11:30 έως τις 18:00.


Εκτύπωση