ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αιτήματα βεβαιώσεων σπουδών (πιστοποιητικά φοίτησης)

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές/τριες ότι για να αιτηθούν έκδοση βεβαίωσης σπουδών, θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή του φοιτητολογίου (επιλέγοντας 'Πιστοποιητικά' -> '⊕ Αίτημα Πιστοποιητικού' -> eU-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ). Η σύνδεση στην εφαρμογή από δίκτυα εκτός του Τμήματος γίνεται αποκλειστικά με χρήση VPN (οδηγίες εδώ).

Ενημερωτικά για όσους βρίσκονται στο Τμήμα, δεν απαιτείται χρήση VPN αν συνδέστε από το WiFi του Τμήματος ή κάνετε χρήση των υπολογιστών του Τμήματος (ελέυθερη χρήση Η/Υ από φοιτητές στην αίθουσα 1.8 στο ισόγειο).

Η εφαρμογή του φοιτητολογίου βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sis-web.uth.gr/


Εκτύπωση