Διακοπή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΔΔ από 12 μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη του ΤΔΔ δεν θα λειτουργεί από 12 μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου 2022.


Εκτύπωση