Ανακοινώσεις

 
22-02-2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2020-2021

22-02-2021

Σας ενημερώνουμε πως από το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφασίστηκε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του εαρινού εξαμήνου 2021 σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας θα πραγματοποιηθεί μόνον με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Δείτε την ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. εδώ

19-02-2021

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος ότι έχουν αποσταλεί αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2020-2021 στα Ιδρυματικά τους email. Παρακαλούμε τους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος να ελέγχουν τακτικά τα email τους και τις ανακοινώσεις.

19-02-2021

Σύντομος οδηγός χρήσης του MS-Teams για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2020-2021

17-02-2021

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2020-2021 - Τυπικό πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2020-2021 - Εξομοίωση Ν.4589/2019

15-02-2021

Αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων διδασκόντων με το ΠΔ 407/1980

15-02-2021

Αποτελέσματα αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

12-02-2021

Οι εγγραφές των φοιτητών/τριών στη Δομή Πρόσβαση του Π.Θ., που επιθυμούν υποστήριξη κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων και κατά τις εξετάσεις για το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

12-02-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Δείτε την πρόσκληση προς φοιτητές εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

28-01-2021 Γενική ανακοίνωση για τις εξετάσεις μαθημάτων ευθύνης του κ. Ιωάννη Γιαβάση
27-01-2021 Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021 και αποστολή των συγκεντρωτικών λιστών
26-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2020-2021 (407/1980)
26-01-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού για τη διδασκαλία μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2020-2021 (Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι)
14-01-2021 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ "1003 - Ανατομία του Ανθρώπου 1"
Από το βιβλίο: Drake R., Vogl W., Mitchel A., Grays Ανατομία, εκδόσεις Broken Hill, 2η ελληνική έκδοση, κεφάλαια:
1 Ανατομική και απεικόνιση. Όλο το κεφάλαιο (σελ 2-11).
2 Ράχη. Από την αρχή έως και Σύνδεσμοι (σελ 14-47).
3 Θώρακας. Από την αρχή έως και Διάφραγμα (σελ 102-135).
5 Πύελος και περίνεο. Μόνο την Τοπογραφική ανατομική (σελ 379-434).
08-01-2021 Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020-2021 (Τυπικό)
08-01-2021 Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου Α.Ε. 2020-2021 (Εξομοίωσης)
- ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ MS-TEAMS - Φοιτητές
- Οδηγός έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας